Zdravotnictví

 • zvýšení mezd ve zdravotnictví všem, i pomocnému personálu

 • maximální dostupná péče všem lidem, ne jen prominentům

 • žádné nařizování plošného očkování vakcínami

 • skončit s korupcí od farmaceutických firem na prodej jejich předražených "rádoby" léků

 • ukončit lobbing firem vyrábějících nespolehlivé a neprověřené vakcíny

 • zajistit dostatek zdravotnického personálu tak, aby byla zajištěna kvalitní péče a nemuseli pracovat přesčas jako doposud

 • zvýšit investice na nákup zařízení pro zkvalitnění a zrychlení potřebných vyšetření 

 • investice do všech nemocnic rovným dílem tak, aby pacienti nemuseli dojíždět za potřebným vyšetřením, nebo léčbou do jiných nemocnic a zdravotnických zařízení

 • stejná dostupná péče ve všech zdravotnických zařízeních a nemocnicích

 • nákup moderního zařízení pro co nejlepší zdravotní péči našich občanů 

 • neprivatizovat zdravotnická zařízení a nemocnice - nedělat z toho byznys pro podnikatele, kteří by jen chtěli vydělávat na úkor státu a našich občanů, jak je v naší zemi zvykem, tady nejsme v Americe, kde pokud nezaplatíte, nebo nemáte drahé zdravotní pojištění nedostanete potřebnou zdravotní péči, nebo se zadlužíte do konce života. Velmi zajímavý, zděšující a reálný dokument o americkém zdravotnictví https://www.youtube.com/watch?v=opoL0DtsxYo ,

 • využívat přírodní léčiva, místo předražené a škodlivé chemie tam, kde je to možné

 • digitalizace zdravotních informací pro co nejlepší diagnostiku a následnou léčbu

 • zajistit moderní vzdělávání pro budoucí i stávající zdravotní personál a jejich celoživotní vzdělávání

 • co nejvíce snížit doplatky za léky

 • snížit zbytečnou administrativu pro zdravotnický personál 

 • napište nám další body co změnit, rádi je sem doplníme

   

Aktuality

 • -

  6.1.2021

  -

ceskocechum.cz

Mapa, kde nás všude lidé podporují, moc děkujeme a vážíme si toho.